Wijkagenda 2018 definitief

Tijdens de wijkvergadering op 6 juni jl. is de wijkagenda voor 2018 vastgesteld. Hierin zijn de prioriteiten voor de wijk voor de komende jaren opgenomen. Met de gemeente vinden binnenkort de eerste gesprekken plaats over de uitvoering van deze prioriteiten. Wij houden u op de hoogte!

Bestuur Stichting Hilversumse Meent