Winkeltijdenverordening gemeente ter inzage

De gemeente Hilversum heeft recent een nieuwe winkeltijdenverordening ter inzage gelegd. De insteek is om het aantal koopzondagen vrij te geven. Alle inwoners van Hilversum kunnen in de periode dat de winkeltijdenverordening Hilversum 2018 ter inzage ligt, hun zienswijze kenbaar maken. Dat kan tot en met 26 februari 2018.

Inzien
De verordening is hier te vinden en is in te zien in de digitale burgerleeskamer. Uw zienswijze kenbaar maken kan per post via de gemeente Hilversum, t.a.v. R. Sabbé, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of per e-mail via r.sabbe@hilversum.nl onder vermelding van ‘inspraak Winkeltijdenverordening’.

Besluitvorming
Alle inspraakreacties worden gebundeld en beantwoord. De gebundelde inspraakreacties met de beantwoording en de eventuele wijzigingsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De planning is om de Winkeltijdenverordening 2018 in de raad van juni 2018 vast te stellen.