De Stichting Hilversumse Meent

De Hilversumse Meent is een wijk van de gemeente Hilversum met ongeveer 4100 inwoners. De ligging buiten Hilversum en Bussum, midden in de natuur, maakt de Meent tot een unieke wijk waar het prettig wonen is. De Stichting Hilversumse Meent behartigt als onafhankelijke wijkorganisatie al ruim 35 jaar de belangen van de bewoners van de Hilversumse Meent.

Waar houdt de wijkorganisatie zich mee bezig?

 • het behartigen van belangen van de wijk bij lokale overheden en andere instanties;
 • het ontwikkelen en volgen van zaken die voor de wijk van belang zijn, zoals het signaleren van knelpunten, bijvoorbeeld in verkeersveiligheid, het onderzoeken en ondersteunen van initiatieven;
 • het initiëren van activiteiten, van sinterklaasintocht tot politiek debat, van peuterspeelochtend tot senioreneetcafé;
 • het organiseren en begeleiden van vrijwilligers in en rond het wijkcentrum;
 • het exploiteren van wijkcentrum de Kruisdam;
 • het functioneren als platform voor overleg voor wijkbewoners, rond actuele thema’s;
 • het informeren van bewoners via wijkblad Je Meent Het, de wijkwebsite www.hilversumsemeent.nl en een informatiezuil in het winkelcentrum.

Bestuursleden zijn altijd aanspreekbaar of bereikbaar via bestuur@hilversumsemeent.nl. Als Meentbewoner kunt u niet alleen genieten van alle voorzieningen, maar u kunt natuurlijk ook zelf een bijdrage leveren. De wijkorganisatie is dan uw aanspreekpunt.

Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent is als volgt samengesteld:

 • Cees Kuijlaars (voorzitter a.i., portefeuille Zorg/WMO en Wijkbeheer)
 • Kees van der Veldt (penningmeester, portefeuille Activiteiten & Evenementen)
 • Jaap Diepeveen (secretaris)
 • Bert van den Broek (portefeuille Beheer)
De statuten van de Stichting Hilversumse Meent vindt u hier: Statuten SHM.

Het huishoudelijk reglement staat hier: Huishoudelijk reglement SHM.

Stichting Hilversumse Meent
Postbus 1237
1400 BE  Bussum
bestuur@hilversumsemeent.nl