Visie / Werkplan 2015-2016

Voor elke organisatie, ook al bestaat die volledig uit vrijwilligers, is het van belang scherp zicht te hebben op de bestaande situatie en overeenstemming te hebben over de ambities die worden nagestreefd. Als nieuw bestuur hadden wij de behoefte onze focus hierop scherp te stellen. Daartoe hebben we ons een aantal vragen gesteld aan de hand waarvan we de verschillende aspecten aan de orde hebben gesteld. Daarbij hebben we uiteraard ook gekeken naar de ervaringen uit het verleden en de stappen die zijn gezet zoals het openheidsstatuut en het in 2014 vastgestelde vernieuwde huishoudelijk reglement. In dit document doen we kernachtig verslag van onze discussies, waarvan het resultaat het midden houdt tussen een blik op de toekomst en concrete voornemens voor 2015/2016.

Klik hier om het Visie/Werkplan 2015-2016 te lezen

Een zwart/wit versie voor print volgt zo spoedig mogelijk.